MAPA STRANICE  |  WEBMAIL    Linkedin

Baždarenje rezervoara i volumetara (pištolja)

Baždarenje rezervoara i volumetara (pištolja) Baždarenje rezervoara i volumetara (pištolja)

Baždarenje rezervoara vršio volumentrijskom metodom (tzv. mokrim baždarenjem), po ovlašćenju Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju RS. Sam proces baždarenje obavljamo protočnim mjerilom, protoka 700l/min, tako da je vrijeme baždarenja svedeno na minimum, čime smo u mogućnosti baždariti više rezervoara u toku dana. 

Baždarenje volumetara (pištolja) vršimo brzo i efikasno pomoću specijalnih radnih etalona, verifikovanih od strane nadležne institucije. 

 

HomeUslugeBaždarenje rezervoara i volumetara (pištolja)