MAPA STRANICE  |  WEBMAIL    Linkedin

Čišćenje parnih i toplovodnih kotlova

Čišćenje parnih i toplovodnih kotlova Čišćenje parnih i toplovodnih kotlova

Prilikom rada, na zidovima parnog kotla talože se razni produkti koji utiču na smanjenje prenosa toplote i samog učinka parnog kotla. Samim tim povećava se potrošnja energenata u nekim slučajevima i do 30%. Na vodenoj strani kotla javlja se kamenac uslijed nedovoljne hemijske pripreme vode, a na dimnoj strani se javljaju i nakupljaju produkti izgaranja energenata.

Čišćenjem kotla otklanjamo kamenac sa vodene strane i garež sa dimne strane, te dovodimo kotao u stanje najbolje iskorišćenosti energenata. Takođe, vršimo i konzerviranje kotlova poslije grejne sezone kao i pripremu za puštanje u rad.

 

HomeUslugeČišćenje parnih i toplovodnih kotlova