U sklopu “Proljetne akcije uređenja grada“ koja se održava u periodu od 9. - 24. Aprila, i ove godine omogućili smo našim sugrađanima da svoj električni i elektronski otpad sigurno i bezbjedno odlože u za to predviđene kontejnere koje smo postavili na sljedećim lokacijama:

Senjak (kod Hrasta) – 11.04.
Centar (parking kod hotela) – 12.04.
Kruškik (OŠ Kozarska djeca) – 17.04.
N. Topola (OŠ Petar Kočić) – 18.04.

Pozivaju se građani da se uključe u "Proljetnu akciju uređenja grada" kako bi svi zajedno doprinijeli da naša okolina bude zdravija, čistija i ljepša.

 

Na otpadu godišnje završi 6.500 tona akumulatora i 17.000 tona bijele tehnike

 

Stalno rastuće količine otpada predstavljaju dodatni pritisak na okoliš, zdravlje ljudi, na floru i faunu. Pored komunalnog i tzv. posebne kategorije otpada kao što su stara vozila, gume i akumulatori, kompjuteri, tv aparati, mobilni telefoni i bijela tehnika ukoliko se ne recikliraju i adekvatno ne zbrinjavaju, doprinose zagađenju okoliša.

Projekat „Školski program recikliranja“ Udruženja „Most“ iz Gradiške, koji za osnovni cilj ima podizanje svijesti i edukacije ciljnih grupa (u ovom slučaju nastavnika i učenika osnovnih škola) o pravilnom selektivnom odlaganju otpada i reciklaži, započeo je 01.07.2012. godine. U početku, projektom su bile obuhvaćene 3 osnovne škole: OŠ „Danilo Borković“ Gradiška, OŠ „Kozarska djeca“ Kruškik i OŠ „Petar Kočić“ Nova Topola. Kasnije, projektu su se priključile još dvije osnovne škole sa područja opštine Gradiška: OŠ „Sveti Sava“ Dubrave i OŠ „Mladen Stojanović“ Gornji Podgradci/Vrbaška.

Akcija prikupljanja EE otpada u sklopu "Proljetne akcije uređenja grada" je uspješno završena 24.04.2013. godine. Akcija je počela 09.04.2013. godine kada smo organizovali prikupljanje električnog i elektronskog otpada radnim danima u periodu od 11 – 17 h i vikendom od 10 – 13 h, na četiri lokacije na teritoriji opštine Gradiška, naselje Senjak-kod Hrasta, Centar grada-ispred O.Š. Vasa Čubrilović, Nova topola-centar i naselje Kruškik-ispred O.Š. Kozarska djeca. U ovoj akciji koja je trajala četrnaest dana prikupili smo ukupno 293 EE uređaja.

Mnogi i dalje ne znaju da se svi odbačeni elektronski i električni uređaji ne smiju tek tako ostaviti pokraj kontejnera ili baciti bilo gdje. Svi električni i elektronski uređaji kao što su: računari, laptopi, mobilni telefoni, televizori i drugi, sadrže veliki broj opasnih supstanci koje u kontaktu sa ljudskim organizmom mogu da izazovu veoma ozbiljna oboljenja, dok su neke od njih i kancerogene. Iz tog razloga, električni i elektronski otpad se klasifikuje kao opasan otpad, te se mora odvojeno odlagati od ostale vrste otpada.

HomeNovosti