MAPA STRANICE  |  WEBMAIL    Linkedin

Industrijska čišćenja

Industrijska čišćenja Industrijska čišćenja

Osposobljeni smo za razne vrste industrijskih čišćenja u skoro svim granama industrije. Navešćemo samo neke:

  • Čišćenja svih vrsta taložnika i separatora, kanla, cjevovoda i filtera u industriji,
  • čišćenje naslaga kamenca,
  • čišćenje naslaga nastalih sagorjevanjem raznih goriva,
  • čišćenje (pjeskarenjem) oksidiranih dijelova metala i njihova zaštita od korozije,
  • pjeskarenje podova u radionicama, pločica i betonskih površina,
  • čišćenje zauljenih površina,
  • čišćenje površina od raznih izlivenih supstanci,
  • čišćenje fasada od grafita,
  • čišćenje cigle,

kao i...

  • sva ostala čišćenja kamionima specijalne namjene, vakuum pumpama i pumpama visokog pritiska.

 

HomeUslugeIndustriska čišćenja