MAPA STRANICE  |  WEBMAIL    Linkedin

27 Aug 2:00 am

Na otpadu godišnje završi 6.500 tona akumulatora i 17.000 tona bijele tehnike

Na otpadu godišnje završi 6.500 tona akumulatora i 17.000 tona bijele tehnike

 

Stalno rastuće količine otpada predstavljaju dodatni pritisak na okoliš, zdravlje ljudi, na floru i faunu. Pored komunalnog i tzv. posebne kategorije otpada kao što su stara vozila, gume i akumulatori, kompjuteri, tv aparati, mobilni telefoni i bijela tehnika ukoliko se ne recikliraju i adekvatno ne zbrinjavaju, doprinose zagađenju okoliša.

 

U BiH ne postoje precizni podaci o količinama takvog otpada niti se on reciklira. Uglavnom najveće količine starih guma, automobila, kućanskih i uredskih elektro i električnih aparata završavaju na ilegalnim deponijama.

Otpadni akumulatori (iz industrije i transporta) sadrže teške metale (olovo, nikl, kadmij) i elektrolite (kiseline, baze), pa se stoga ubrajaju u opasan otpad. U  BiH ne postoje pouzdani niti statistički podaci o količini otpadnih akumulatora. Na osnovu dokumenta „CARDS Pilot projekt reciklaže, 2004-2006" (Svjetska banka, 2006.), procjenjuje se da godišnja količina otpadnih akumulatora iznosi oko 6.500 tona. Zbog nedostatka adekvatnih lokalnih kapaciteta, prikupljeni akumulatori su se proteklih godina uglavnom izvozili u Sloveniju radi reciklaže.

Od ukupne godišnje potrošnje maziva u BiH koja iznosi 22.000 do 23.000 tona, polovina  se može prikupiti nakon upotrebe, dok se ostatak ispušta u okoliš zbog isparavanja lakih frakcija, curenja ili kapanja. 

Prema podacima  iz Izvještaja o stanju okoliša u BiH, ne postoje ni precizni podaci o broju vozila koja su van upotrebe u BiH. Na mnogim otvorenim lokacijama diljem BiH postoje privremeni otpadi starih vozila. U BiH nijedno postrojenje za preradu starih vozila sječenjem ili za odvajanje određenih materijala nije u funkciji. Stara vozila sadrže: 64 posto željeza, šest posto aluminija, devet posto plastike i 2,9 posto gume.

Otpadna vozila se ubrajaju u neopasan otpad, pod uvjetom da su uklonjena sva ulja, tečnosti, uljni filteri, akumulatori, zračni jastuci, živa i kočne površine koje sadrže azbest. 

Procjena količine starih guma u BiH kreće se između 5.000 i 12.000 tona godišnje, od čega se većina odlaže na neadekvatan način, spaljuje ili dugoročno skladišti. Stare gume se ubrajaju u neopasan otpad. Određen broj se reciklira tzv. protektiranjem, ali prema grubim procjenama, to je slučaj s najviše pet posto ukupne količine starih guma. 

Godišnja količina električnog i elektronskog otpada u BiH iznosi pet do šest kg po stanovniku, što na državnom nivou dostiže 23.000 tona godišnje. Od te količine je iz kućanskih i uredskih uređaja (TV, kompjuteri, mobilni telefoni) 6.000 tona  dok je 17.000 tona bijela tehnika. 

Prvi izvještaj o provođenju direktive o električnom  i elektronskom otpadu (IFC, 2008) ukazuje na to da godišnja proizvedena količina tog otpada po stanovniku u državama EU iznosi od pet kg  u Bugarskoj do 30 kg  u Velikoj Britaniji.

Izvor: http://www.6yka.com/

HomeNovostiNa otpadu godišnje završi 6.500 tona akumulatora i 17.000 tona bijele tehnike