MAPA STRANICE  |  WEBMAIL    Linkedin

Protočno mjerilo

Protočno mjerilo - protoka 700 l/min., funkcioniše na bazi Koriolisovog efekta, samim tim nema pokretnih dijelova koji se vremenom oštećuju. Na mjerenje ne utiču nečistoće fluida. Mjerilo može mjeriti zapreminski i maseni protok.

Mjerilo je uvezano u mobilnu jedinicu dimenzija 0,9x1,0x1,0m koju je moguće postaviti na svim lokacijama. 

Mobilnu jedinicu čine:

  • protočno mjerilo,
  • mjerač pritiska,
  • mjerač temperature,
  • kontrolna računarsa jedinica za obradu podataka i kontrole rada.

 

HomeOpremaProtočno mjerilo

Kamion

Vozilo specijalne namjene QAF - konstruisano za efikasna čišćenja, pročepljanja, pretakanja kao i za...

Etalon mjerne posude

Etalon mjerne posude - 5, 10, 20, 50 i 100l postavljene na auto prikolicu radi mobilnosti....

Pumpa visokog pritiska WOMA

Pumpa visokog pritiska WOMA 160 bara - velikog protoka vode omogućava čišćenja velikog spektra...

Etalon mjerna posuda 1000l

Etalon mjerna posuda 1000l - verifikovana od nadležnog tijela.     View the embedded image gallery...

Protočno mjerilo

Protočno mjerilo - protoka 700 l/min., funkcioniše na bazi Koriolisovog efekta, samim tim nema pokretnih...

Pužna pumpa

Pužna pumpa - svojom konstrukcijom omogućava pretakanje raznih vrsta tečnosti, a posebno tečnosi većih...