MAPA STRANICE  |  WEBMAIL    Linkedin

Pumpa visokog pritiska WOMA

Pumpa visokog pritiska WOMA 160 bara - velikog protoka vode omogućava čišćenja velikog spektra površina u industriji, te taložnika, slivnika, kanala i cijevi kanala. 

 

HomeOpremaPumpa visokog pritiska WOMA

Kamion

Vozilo specijalne namjene QAF - konstruisano za efikasna čišćenja, pročepljanja, pretakanja kao i za...

Etalon mjerne posude

Etalon mjerne posude - 5, 10, 20, 50 i 100l postavljene na auto prikolicu radi mobilnosti....

Pumpa visokog pritiska WOMA

Pumpa visokog pritiska WOMA 160 bara - velikog protoka vode omogućava čišćenja velikog spektra...

Etalon mjerna posuda 1000l

Etalon mjerna posuda 1000l - verifikovana od nadležnog tijela.     View the embedded image gallery...

Protočno mjerilo

Protočno mjerilo - protoka 700 l/min., funkcioniše na bazi Koriolisovog efekta, samim tim nema pokretnih...

Pužna pumpa

Pužna pumpa - svojom konstrukcijom omogućava pretakanje raznih vrsta tečnosti, a posebno tečnosi većih...